Zorgadvies op maat.

Jone staat achter een resultaatgerichte en persoonlijke aanpak. Hij heeft uitgebreide kennis over financiering, proces en innovatie vraagstukken in de gezondheidszorg. Zowel binnen de care, als binnen de cure. Hij werkt sinds 2007 als adviseur in de gezondheidszorg op het snijvlak van financieel-, proces- en systeem management. U leest alles over zijn achtergrond en ervaring, en vindt zijn cv hier.

 
Thumbnail Image 1

Langdurige Zorg

Een van de meest omvangrijke stelselwijzigingen van de afgelopen jaren betreft de drie decentralisatie van het sociaal domein. Per 1 januari 2015 is de hervorming van de oude AWBZ zorg een feit. Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor het sociaal domein en de langdurige zorg is gecontinueerd binnen de Wet Langdurige zorg (WLz).

Thumbnail Image 1

Geneeskundige zorg

Zowel binnen de kortdurende Geestelijke Gezondheidszorg (GGz), de ziekenhuis-zorg, als bij zelfstandige behandelcentra heeft Jone ervaring met de implementatie van zorgpaden, de methodiek 'Patient Journey' en de implementatie van EPD en BI systemen. Met zijn kennis van de DBC-systematiek is Jone op financieel vlak goed thuis.

Thumbnail Image 1

Overige zorg

Hieronder valt de basiszorg waaronder de huisarts, fysiotherapeut, tandarts maar ook de basis GGZ. Gezien de kortdurende aard van de behandelingen en grote uitdaging in de planning leent deze zorg zich bij uitstek voor proces- en systeem optimalisatie. Alle overige zorgbedrijven waar Jone voor heeft gewerkt zijn hier ook opgenomen.